Oferujemy prace magisterskie - kompletne prace magisterskie ze wszystkich (prawie) kierunków
Temat Data
Przyczyny i cele powstania Unii Europejskiej 2016-05-17 16:00:35
Prawo prasowe 2016-04-01 20:45:05
Jakość życia w niepełnosprawności 2016-03-20 20:56:25
Promocja jako narzędzie kształtowania wizerunku np. firmy dr Irena Eris 2016-03-20 19:13:54
Wybrane systemy gier w totalizatorze sportowym oraz ich ocena 2016-03-19 16:38:13
Laboratorium komputerowe jako pomoc w nauczaniu 2016-03-13 20:37:13
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie firmy X 2016-03-12 20:10:45
Promocja jako skuteczna forma pozyskiwania nabywców 2016-03-11 12:32:53
Projekt doradczy dla przedsiębiorstwa 2016-03-11 12:25:41
Programy lojalnościowe 2016-03-11 12:23:38
Problemy edukacji zdrowotnej 2016-03-11 12:08:52
Problemy dostosowania polskiej gospodarki do Unii Europejskiej 2016-03-11 12:07:08
Ocena działalności finansowej małego przedsiębiorstwa 2016-03-10 17:16:50
Nowe produkty bankowe 2016-03-10 17:12:47
Procesowe zarządzanie jakością 2016-03-05 21:59:05
Organizacja i system funkcjonowania klubów sportowych 2016-03-04 17:03:24
Praca socjalna na tle warunkujących ją czynników (MOPS) 2016-02-20 20:17:10
Hodowla zwierząt 2016-02-20 19:42:41
Koncepcje promocji na przykładzie spółki akcyjnej XXX 2016-02-20 19:33:55
Motywy wyboru zawodu pilota 2016-01-12 22:03:55
Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na polski sektor paliwowy 2016-01-12 21:55:42
Motywy wyboru kariery wojskowej wśród kobiet 2015-12-07 14:02:07
Polski system podatkowy na tle dyrektyw UE w zakresie systemów podatkowych 2015-11-29 20:33:02
Służby specjalne 2015-11-29 20:27:11
Regionalna Izba Obrachunkowa 2015-11-29 20:20:04