Oferujemy prace magisterskie - kompletne prace magisterskie ze wszystkich (prawie) kierunków
Temat Data
Analiza ekonomiczno-finansowa Polfy Lublin S.A. 2019-03-05 15:53:39
Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce i agroturystyce 2019-03-05 15:51:57
Wpływ ulg podatkowych na wynik finansowy 2019-02-20 11:51:47
Uwarunkowania wdrożenia podatku liniowego 2019-02-01 14:25:52
Ulgi w podatku dochodowym 2019-02-01 14:18:46
System analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa leasingowego 2019-01-06 16:15:58
Sprawozdawczość finansowa jako źródło oceny działalności podmiotu np. Farmacol 2019-01-06 15:54:29
Podatek liniowy 2018-10-31 13:23:40
Ordynacja podatkowa 2018-10-17 12:15:52
Opodatkowanie podatkiem VAT 2018-10-17 12:14:06
Ocena usprawnień wynikających z komputeryzacji ZUS 2018-10-17 12:10:06
Lokalne sieci komputerowe i ich zabezpieczenia 2018-09-03 15:23:20
Klasy systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 2018-09-03 14:10:14
Kierunki i metody analizy finansowej 2018-09-03 14:08:33
Tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy 2018-08-16 21:01:45
Metody zabezpieczania przed złośliwym oprogramowaniem 2018-08-16 20:34:22
Elektroniczny obieg informacji i system informatyczny 2018-08-08 13:35:48
Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w szkole specjalnej 2018-07-26 13:24:00
Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa KGHM S.A. 2018-06-18 19:54:42
Bariery wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy 2018-06-16 20:14:35
Analiza i ocena zmian zachodzących w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym 2018-05-31 11:30:05
Analiza finansowa na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej 2018-05-31 11:27:56
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie na przykładzie XYZ 2018-05-23 10:33:57
Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT 2018-05-23 10:29:19
Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem 2018-05-23 10:08:29