Oferujemy prace magisterskie - kompletne prace magisterskie ze wszystkich (prawie) kierunków
Temat Data
Sztuka podejmowania decyzji menedżerskich 2018-04-14 21:19:57
Gospodarowanie mieniem komunalnym na przykładzie gminy X 2018-04-13 13:57:15
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Cersanit S.A. 2018-04-13 13:37:49
Systemy informatyczne CRM w zarządzaniu 2018-04-06 14:28:33
System ochrony konsumenta w Polsce 2018-04-06 14:27:12
System motywowania pracowników w firmie produkcyjnej 2018-04-06 14:25:52
System informatyczny w zarządzaniu bankiem 2018-04-06 14:18:12
Styl życia a promocja zdrowia 2018-01-23 17:37:00
Strategie zarządzania w koncernie międzynarodowym 2018-01-23 17:31:33
Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 2018-01-23 17:27:04
Analiza porównawcza systemów pozyskiwania danych statystycznych 2017-12-17 20:57:17
Ryzyko w działalności kredytowej banku 2017-12-17 20:53:53
Ryzyko udzielania kredytów przez banki 2017-12-17 20:52:14
Organizacja sieci oddziałów Banku z wykorzystaniem franchisingu 2017-11-28 14:39:02
Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie 2017-11-28 14:34:54
Współpraca szkoły z rodziną 2017-11-27 22:31:17
Rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego 2017-11-27 22:29:08
Rozwój bancassurance w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 2017-11-27 22:27:35
Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym na przykładzie firmy 2017-11-27 22:25:43
Rola zabezpieczeń w ograniczeniu ryzyka kredytowego 2017-11-27 22:24:35
Rola planu marketingowego w tworzeniu nowego gospodarstwa agroturystycznego 2017-11-27 22:20:54
Rola personelu hotelowego 2017-11-27 22:06:22
Rola nieruchomości w portfelu inwestycyjnym inwestora 2017-11-27 22:05:10
Rola menedżera w małym przedsiębiorstwie 2017-11-27 22:03:49
Rola jakości usług finansowych w zarządzaniu bankiem komercyjnym 2017-10-02 14:05:21