Oferujemy prace magisterskie - kompletne prace magisterskie ze wszystkich (prawie) kierunków
Temat Data
Motywy wyboru zawodu pilota 2016-01-12 22:03:55
Światowy rynek surowców energetycznych i jego wpływ na polski sektor paliwowy 2016-01-12 21:55:42
Motywy wyboru kariery wojskowej wśród kobiet 2015-12-07 14:02:07
Polski system podatkowy na tle dyrektyw UE w zakresie systemów podatkowych 2015-11-29 20:33:02
Służby specjalne 2015-11-29 20:27:11
Regionalna Izba Obrachunkowa 2015-11-29 20:20:04
Leasing w praktyce. Na przykładzie SG Equipment Leasing 2015-11-29 20:15:20
Rynek pracy a bezrobocie 2015-11-29 20:07:37
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 w spółce 2015-11-29 20:00:54
Zastosowania informatyki w administracji publicznej 2015-11-28 20:20:57
Wpływ inwestycji na wynik finansowy firmy Darex 2015-11-28 20:13:57
Wpływ koniunktury gospodarczej na sektor bankowy 2015-11-27 22:32:27
Pozycja przedsiębiorstwa X na rynku materiałów budowlanych 2015-11-27 22:18:01
Zwalczanie terroryzmu i jego związek z bezpieczeństwem lotniczym 2015-11-27 22:14:41
Rozpiętość kierowania a struktura organizacyjna 2015-11-27 20:39:15
Problem etyki dziennikarskiej 2015-07-16 18:55:29
Pranie pieniedzy przestępczości zorganizowanej 2015-07-16 18:52:55
Public Relations - Reklama. Razem czy osobno 2015-07-16 18:51:02
Outsourcing w usługach logistycznych na przykładzie DHL 2015-05-06 16:04:48
Outsourcing jako forma restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie 2015-05-06 15:13:54
NBP a deficyt budżetowy 2015-03-26 18:39:27
Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych 2015-03-26 18:33:36
Możliwości rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w UE 2015-03-26 18:19:49
Możliwości wykorzystania marketingu bezpośredniego 2015-03-26 18:17:47
Mowa ciała w negocjacjach 2015-03-26 18:12:52