Oferujemy prace magisterskie - kompletne prace magisterskie ze wszystkich (prawie) kierunków
Temat Data
Media w Republice Irlandii 2014-09-05 14:25:26
Marketing zorientowany na młodego konsumenta 2014-09-05 14:22:26
Marketing sieciowy jako forma marketingu 2014-09-05 14:20:17
Makroekonomiczne przesłanki prywatyzacji wielkich monopoli w Polsce 2014-09-05 14:09:10
Liternet jako nowa przestrzeń życia literackiego 2014-07-23 17:34:55
Licytacja publiczna w ramach egzekucji z nieruchomości 2014-07-23 17:31:40
Leasing jako alternatywne źródło finansowania majątku 2014-07-23 17:28:15
Kultura organizacyjna a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 2014-07-23 17:25:17
Projekt wykorzystania Internetu w działalności marketingowej firmy IT Serwis 2014-06-17 13:05:15
Leasing, jako forma finansowania działalności gospodarczej 2014-03-03 16:50:43
Współpraca Policji ze Strażą Miejską 2014-02-27 19:02:56
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 2014-02-07 19:25:23
Kształtowanie stawki ubezpieczeniowej 2014-01-03 12:05:26
Transport drogowy materiałów niebezpiecznych w cysternach 2014-01-03 11:43:47
Kreowanie marki produktu w branży budowlanej 2013-12-19 15:51:27
Analiza porównawcza kredytów konsumpcyjnych 2013-12-19 15:48:15
Istota oraz przejawy globalizacji w procesach gospodarczych 2013-12-18 19:31:24
Przewozy kontenerowe 2013-12-16 16:42:18
Nowoczesne systemy magazynowania na przykładzie firmy XYZ 2013-12-10 19:59:47
Rozwój medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie 2013-12-10 19:58:28
Wycena salonu meblowego na przykładzie ”…” 2013-12-10 19:54:53
Ogólne zasady systemu bezpieczeństwa żywności 2013-12-10 19:48:38
Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2013-12-03 20:25:33
Przemiana polskiego systemu medialnego po roku 1989 2013-12-03 20:17:40
Innowacyjność jako szansa rozwoju społeczno - gospodarczego w Polsce 2013-11-29 16:40:04