Oferujemy prace magisterskie - kompletne prace magisterskie ze wszystkich (prawie) kierunków
Temat Data
Wpływ procesów logistycznych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku 2015-01-06 15:51:08
Rozwój zasobu nieruchomościowego spółdzielni mieszkaniowej „X” 2015-01-06 15:48:05
Strategiczne zarządzanie projektami w dziale IT 2015-01-06 15:45:46
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie np. Tesco 2014-11-24 13:56:10
Motywacja pracowników na przykładzie TU Compensa 2014-11-24 13:53:35
Problem spamu, analiza filtrów poczty elektronicznej 2014-11-17 16:45:58
Światowy rynek surowców energetycznych 2014-11-17 16:35:33
Ocena skuteczności targów jako narzędzia promocji 2014-11-17 16:27:16
Wizerunek mężczyzny w reklamie prasowej 2014-11-15 16:20:07
Wspomaganie rozwoju osobowości poprzez media 2014-11-15 16:16:31
Agresja dzieci. Rola rodziny w kształtowaniu osobowości 2014-11-15 16:13:16
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie MSP w Polsce 2014-11-14 12:48:59
Młodzież wobec wartości 2014-11-11 19:44:47
Miejsce i rola nauczyciela w wychowaniu 2014-11-11 19:43:45
Wpływ potrzeb finansowych na wybór (zmianę) formy prawnej przedsiębiorstwa 2014-10-29 16:55:14
Media w Republice Irlandii 2014-09-05 14:25:26
Marketing zorientowany na młodego konsumenta 2014-09-05 14:22:26
Marketing sieciowy jako forma marketingu 2014-09-05 14:20:17
Makroekonomiczne przesłanki prywatyzacji wielkich monopoli w Polsce 2014-09-05 14:09:10
Liternet jako nowa przestrzeń życia literackiego 2014-07-23 17:34:55
Licytacja publiczna w ramach egzekucji z nieruchomości 2014-07-23 17:31:40
Leasing jako alternatywne źródło finansowania majątku 2014-07-23 17:28:15
Kultura organizacyjna a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 2014-07-23 17:25:17
Projekt wykorzystania Internetu w działalności marketingowej firmy IT Serwis 2014-06-17 13:05:15
Leasing, jako forma finansowania działalności gospodarczej 2014-03-03 16:50:43