Oferujemy prace magisterskie - kompletne prace magisterskie ze wszystkich (prawie) kierunków
Temat Data
Rola jakości usług finansowych w zarządzaniu bankiem komercyjnym 2017-10-02 14:05:21
Rola i znaczenie podatku VAT w polskim systemie podatkowym 2017-10-02 14:03:24
Rola Hiszpanii w procesie integracji europejskiej 2017-10-02 14:02:01
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa Opoczno S.A. 2017-10-02 13:55:25
Renesans myśli prawicowej u schyłku XX wieku 2017-10-02 13:52:56
Reklama społeczna jako zjawisko marketingu społecznego w Polsce 2017-10-02 13:23:08
Reklama społeczna i jej znaczenie w procesie komunikacji społecznej 2017-10-02 13:21:03
Reklama jako bodziec kształtujący zachowania konsumentów na rynku 2017-10-02 13:18:47
Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 2017-08-27 22:11:15
Analiza problematyki bhp w strukturach warsztatów szkolnych 2017-08-27 22:04:03
Polityka monetarna Unii Europejskiej 2017-08-27 19:05:11
Budowanie lojalności klientów. Na przykładzie firmy Avis 2017-08-27 18:56:48
Geneza i rozwój prasy sensacyjnej w Polsce 2017-07-14 19:23:54
Rola prasy lokalnej w kształtowaniu opinii publicznej 2017-07-14 19:18:41
Zagraniczne przewozy autokarowe na przykładzie Orbis Transport 2017-02-27 10:24:43
System ubezpieczeń społecznych - aspekty prawne i ekonomiczne 2017-02-27 10:12:10
Zastosowanie metody Assesment Center w wewnętrznej rekrutacji pracowników 2017-02-27 10:10:35
Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności w praktyce pośrednictwa 2017-02-27 10:06:20
Zarządzanie jakością w firmie farmaceutycznej 2017-02-27 10:02:30
Przyczyny i cele powstania Unii Europejskiej 2016-05-17 16:00:35
Prawo prasowe 2016-04-01 20:45:05
Jakość życia w niepełnosprawności 2016-03-20 20:56:25
Promocja jako narzędzie kształtowania wizerunku np. firmy dr Irena Eris 2016-03-20 19:13:54
Wybrane systemy gier w totalizatorze sportowym oraz ich ocena 2016-03-19 16:38:13
Laboratorium komputerowe jako pomoc w nauczaniu 2016-03-13 20:37:13