Menu
Szukaj


Losowy kierunek
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomoweWyniki
Ankiety

Głosów 35438
Pomoc

Kategoria: Główna/Prace zaliczeniowe


Sortuj pliki według: Tytuł (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularność (A\D)
Zawartość aktualnie sortowana według: Tytuły (od A do Z)


  Na czym polega rola pośrednika mediów masowych między władzą a obywatelem? 
Opis: Przed pojawieniem się mediów masowych komunikowanie w kampanii ograniczało się do spotkań kandydata z wyborcami i uzależnione było od partii, która poprzez swą organizację prowadziła kampanię i informowała na kogo głosować.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-08-2012 Ściągnięć: 746
Oceń tę pracę | Detale

  Najczęściej stosowane metody w resocjalizacji dzieci i młodzieży  Popularność
Opis: Ogromną rolę w rozwoju systemów resocjalizacyjnych odegrał i odgrywa system progresywny, który stanowi odmianę systemu dyscyplinarno-izolacyjnego.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 5912
Oceń tę pracę | Detale

  Ocena skuteczności realizowanej przez organizację koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 
Opis: Całokształt zagadnień wchodzących w zakres funkcji personalnej organizacji różnie jest określany przez poszczególnych autorów zajmujących się tą problematyką w kraju i za granicą . W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz powszechniejsze stosowanie angielskojęzycznego terminu "human resources management" (zarządzanie zasobami ludzkimi), który stał się popularny w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych, a od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczął być coraz częściej używany przez autorów zajmujących się tymi zagadnieniami w krajach europejskich. Zasadnym wydaje się być więc pytanie o istotę zarządzania zasobami ludzkimi i jego wkład w rozszerzenie istniejącej wiedzy o funkcji personalnej przedsiębiorstwa.
Wersja: pdf: 318 KB
Dodano: 20-02-2016 Ściągnięć: 256
Oceń tę pracę | Detale

  Opłacalność emisji publicznej akcji 
Opis: Analiza na przykładzie firm Opoczno S.A., Artman S.A. i Ruch S.A.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 421
Oceń tę pracę | Detale

  Podstawowe zasady ubezpieczeń gospodarczych 
Opis: Ubezpieczenie jest instytucją, która ma znieść lub przynajmniej ograniczyć ciężar pewnych zdarzeń losowych, których ryzyko nastąpienia towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego życia.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 2962
Oceń tę pracę | Detale

  Polityka konkurencyjna w Unii Europejskiej 
Opis: Prawo Unii Europejskiej zakazuje firmom zawierania umów ograniczających wolną konkurencję, a przedsiębiorstwom dominującym na rynku nie pozwala na narzucanie innym uciążliwych klauzul w kontraktach.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 446
Oceń tę pracę | Detale

  Porównanie systemów filozoficznych Platona i Arystotelesa 
Opis: Platon żył w latach 427 – 347 p.n.e. swoje poglądy w znacznej mierze wzorował na naukach Sokratesa, lecz nie ograniczał się tylko do zagadnień etycznych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1794
Oceń tę pracę | Detale

  Prawo do skargi konstytucyjnej 
Opis: Skarga konstytucyjna jest specjalnym środkiem przysługującym obywatelom do wszczęcia postępowania przed sądem konstytucyjnym.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1551
Oceń tę pracę | Detale

  Prognozy oddziaływań wychowawczych na przykładzie konkretnego przypadku 
Opis: Wychowanie w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1330
Oceń tę pracę | Detale

  Przyczyny agresji między ludźmi 
Opis: Autorzy opracowań psychologicznych podają różne definicje agresji. Dla jednych z nich agresja to wszelkie wrogie działanie fizyczne lub słowne, zwykle gwałtowne, będące na ogół reakcją na frustrację i mające na celu szkodę obiektu.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 31-10-2013 Ściągnięć: 344 Oceny: 9.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | DetaleWybierz stronę:   [ << Poprzednia strona ] 1 2 3 4   [ Następna strona >> ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved