Menu
Szukaj


Losowy kierunek
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomoweWyniki
Ankiety

Głosów 35438
Pomoc

Kategoria: Główna/Prace zaliczeniowe


Sortuj pliki według: Tytuł (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularność (A\D)
Zawartość aktualnie sortowana według: Tytuły (od A do Z)


  Przyczyny i skutki konfliktów społecznych w zakładzie pracy 
Opis: Konflikty w miejscu pracy podobnie jak wszelkie konflikty społeczne wynikają nie tylko z określonych warunków obiektywnych, lecz również subiektywnych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1411
Oceń tę pracę | Detale

  Przyczyny konfliktów we współczesnych przedsiębiorstwach 
Opis: Definicje konfliktu w literaturze przedstawiane są w zależności od celów, dla jakich prowadzone są analizy działań kierowniczych i ich znaczenie dla funkcjonowania organizacji.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-08-2012 Ściągnięć: 3075 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale

  Psychologiczne reguły wywierania wpływu Cialdiniego 
Opis: W tym referacie autor starał się wyjaśnić reguły wywierania wpływu Cialdiniego.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1522
Oceń tę pracę | Detale

  Realizacja zadań opiekuńczych w ,,Domu dziecka” 
Opis: Dom dziecka realizuje następujące zadania opiekuńczo – wychowawcze w zastępstwie rodziny wobec wychowanków;
- zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stworzenie warunków do nawiązania bliskich więzi osobowych i zaspokojenia potrzeb emocjonalnych,
- zaspokojenie potrzeb materialnych,
- zapewnienie warunków nauki własnej i zdobycia zawodu,
- rozwijanie zainteresowań i zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
- wdrażanie do życia społecznego,
- przygotowanie do życia w rodzinie własnej.
Wersja: pdf: 497 KB
Dodano: 21-05-2018 Ściągnięć: 72
Strona WWW | Oceń tę pracę | Detale

  Reklama społeczna jako instrument socjotechniki 
Opis: Reklama społeczna jest instrumentem socjotechniki, ponieważ socjotechnika to ogół środków, metod, i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1283
Oceń tę pracę | Detale

  Rola organizacji międzynarodowych w procesie globalizacji 
Opis: Przedmiotem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę w procesie globalizacji odgrywają organizacje międzynarodowe?
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1952
Oceń tę pracę | Detale

  Style kierowania uwarunkowania psychospołeczne 
Opis: Funkcje procesu kierowania mogą być sprawowane różnie przez kierownika (przełożonego zespołu), zależnie od niego samego i sytuacji kierowania rozumianej jako dynamiczny układ interakcji i transformacji między nim a podwładnymi i sytuacją działania.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1338
Oceń tę pracę | Detale

  Systemy motywowania w prawie pracy 
Opis: Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1839
Oceń tę pracę | Detale

  Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
Opis: Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem zezwolenia, licencji, zgody w zakresie: prowadzenia giełdy, rynek pozagiełdowy, działalności maklerskiej oraz rachunku papierów wartościowych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1020
Oceń tę pracę | Detale

  Założenia filozoficzne pedagogiki 
Opis: Pedagogika istnieje od początku ludzkości. Człowiek zawsze musiał wychowywać dzieci i młodzież, zmieniały się tylko formy wychowania z rozwojem życia społecznego i kultury na przełomie wieków.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1782 Oceny: 7.0 (3 Głosów)
Oceń tę pracę | DetaleWybierz stronę:   [ << Poprzednia strona ] 1 2 3 4   [ Następna strona >> ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved