Menu
Szukaj


Losowy kierunek
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomoweWyniki
Ankiety

Głosów 35443
Pomoc

Kategoria: Główna/Prace zaliczeniowe


Sortuj pliki według: Tytuł (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularność (A\D)
Zawartość aktualnie sortowana według: Data (nowe pliki umieszczone na początku)


  Realizacja zadań opiekuńczych w ,,Domu dziecka” 
Opis: Dom dziecka realizuje następujące zadania opiekuńczo – wychowawcze w zastępstwie rodziny wobec wychowanków;
- zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stworzenie warunków do nawiązania bliskich więzi osobowych i zaspokojenia potrzeb emocjonalnych,
- zaspokojenie potrzeb materialnych,
- zapewnienie warunków nauki własnej i zdobycia zawodu,
- rozwijanie zainteresowań i zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
- wdrażanie do życia społecznego,
- przygotowanie do życia w rodzinie własnej.
Wersja: pdf: 497 KB
Dodano: 21-05-2018 Ściągnięć: 73
Strona WWW | Oceń tę pracę | Detale

  Ocena skuteczności realizowanej przez organizację koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 
Opis: Całokształt zagadnień wchodzących w zakres funkcji personalnej organizacji różnie jest określany przez poszczególnych autorów zajmujących się tą problematyką w kraju i za granicą . W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz powszechniejsze stosowanie angielskojęzycznego terminu "human resources management" (zarządzanie zasobami ludzkimi), który stał się popularny w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych, a od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczął być coraz częściej używany przez autorów zajmujących się tymi zagadnieniami w krajach europejskich. Zasadnym wydaje się być więc pytanie o istotę zarządzania zasobami ludzkimi i jego wkład w rozszerzenie istniejącej wiedzy o funkcji personalnej przedsiębiorstwa.
Wersja: pdf: 318 KB
Dodano: 20-02-2016 Ściągnięć: 256
Oceń tę pracę | Detale

  Przyczyny agresji między ludźmi 
Opis: Autorzy opracowań psychologicznych podają różne definicje agresji. Dla jednych z nich agresja to wszelkie wrogie działanie fizyczne lub słowne, zwykle gwałtowne, będące na ogół reakcją na frustrację i mające na celu szkodę obiektu.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 31-10-2013 Ściągnięć: 347 Oceny: 9.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale

  Zarzadzanie kadrami w administracji panstwowej 
Opis: Sektor użyteczności publicznej jest ważnym elementem sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Sektor ten ze swoją specyfiką narzuca konieczność odmiennego sposobu zarządzania, gdyż inne są jego cele działania i pozycja na rynku.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-11-2012 Ściągnięć: 832
Oceń tę pracę | Detale

  Prognozy oddziaływań wychowawczych na przykładzie konkretnego przypadku 
Opis: Wychowanie w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1332
Oceń tę pracę | Detale

  Bezrobocie czy inflacja - dylematy Albana Wiliama Philipsa 
Opis: Krzywa Phillipsa dowodzi, że wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa stopa bezrobocia i odwrotnie. Sugeruje to, że możemy wybrać niższe bezrobocie za cenę wyższej inflacji lub odwrotnie.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1780 Oceny: 8.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale

  Model nauczyciela - wychowawcy w zintegrowanej Europie 
Opis: Nauczyciel to szlachetny zawód; szkoda, że nauczyciele w swej większości do niego nie dorastają. Tak w największym skrócie można oddać ideę leżącą u podstaw wszystkich bez mała wypowiedzi o tej postaci szkolnego dramatu.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1045 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale | Komentarze (1)

  Zarządzanie jakością w banku 
Opis: W instytucji bankowej głównym elementem procesu zarządzania jakością jest personel bankowy oferujący usługę i mający bezpośredni kontakt z klientem, natomiast w każdym innym przedsiębiorstwie jest to wyrób, który musi spełniać określone kryteria jakościowe.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 943
Oceń tę pracę | Detale

  Przyczyny i skutki konfliktów społecznych w zakładzie pracy 
Opis: Konflikty w miejscu pracy podobnie jak wszelkie konflikty społeczne wynikają nie tylko z określonych warunków obiektywnych, lecz również subiektywnych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 1411
Oceń tę pracę | Detale

  Opłacalność emisji publicznej akcji 
Opis: Analiza na przykładzie firm Opoczno S.A., Artman S.A. i Ruch S.A.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 421
Oceń tę pracę | DetaleWybierz stronę: 1 2 3 4   [ Następna strona >> ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved