Menu
Szukaj


Losowy kierunek
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomoweWyniki
Ankiety

Głosów 35443
Pomoc

Kategoria: Główna/Prace zaliczeniowe


Sortuj pliki według: Tytuł (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularność (A\D)
Zawartość aktualnie sortowana według: Popularność (od najmniej do najczęściej ściąganych)


  Realizacja zadań opiekuńczych w ,,Domu dziecka” 
Opis: Dom dziecka realizuje następujące zadania opiekuńczo – wychowawcze w zastępstwie rodziny wobec wychowanków;
- zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stworzenie warunków do nawiązania bliskich więzi osobowych i zaspokojenia potrzeb emocjonalnych,
- zaspokojenie potrzeb materialnych,
- zapewnienie warunków nauki własnej i zdobycia zawodu,
- rozwijanie zainteresowań i zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
- wdrażanie do życia społecznego,
- przygotowanie do życia w rodzinie własnej.
Wersja: pdf: 497 KB
Dodano: 21-05-2018 Ściągnięć: 73
Strona WWW | Oceń tę pracę | Detale

  Ocena skuteczności realizowanej przez organizację koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 
Opis: Całokształt zagadnień wchodzących w zakres funkcji personalnej organizacji różnie jest określany przez poszczególnych autorów zajmujących się tą problematyką w kraju i za granicą . W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz powszechniejsze stosowanie angielskojęzycznego terminu "human resources management" (zarządzanie zasobami ludzkimi), który stał się popularny w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych, a od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczął być coraz częściej używany przez autorów zajmujących się tymi zagadnieniami w krajach europejskich. Zasadnym wydaje się być więc pytanie o istotę zarządzania zasobami ludzkimi i jego wkład w rozszerzenie istniejącej wiedzy o funkcji personalnej przedsiębiorstwa.
Wersja: pdf: 318 KB
Dodano: 20-02-2016 Ściągnięć: 256
Oceń tę pracę | Detale

  Przyczyny agresji między ludźmi 
Opis: Autorzy opracowań psychologicznych podają różne definicje agresji. Dla jednych z nich agresja to wszelkie wrogie działanie fizyczne lub słowne, zwykle gwałtowne, będące na ogół reakcją na frustrację i mające na celu szkodę obiektu.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 31-10-2013 Ściągnięć: 347 Oceny: 9.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale

  Opłacalność emisji publicznej akcji 
Opis: Analiza na przykładzie firm Opoczno S.A., Artman S.A. i Ruch S.A.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 421
Oceń tę pracę | Detale

  Polityka konkurencyjna w Unii Europejskiej 
Opis: Prawo Unii Europejskiej zakazuje firmom zawierania umów ograniczających wolną konkurencję, a przedsiębiorstwom dominującym na rynku nie pozwala na narzucanie innym uciążliwych klauzul w kontraktach.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 448
Oceń tę pracę | Detale

  Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku 
Opis: Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych indeksów giełda również wylicza wartości innych indeksów.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 611
Oceń tę pracę | Detale

  Korzyści i koszty członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej 
Opis: Euro pojawiło się 1 stycznia 1999 r. jako nowa, wspólna waluta 11 krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE), które utworzyły Unię Gospodarcza i Walutowa (UGW). W jej skład weszły kraje, które spełniły 5 kryteriów zbieżności...
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 10-10-2012 Ściągnięć: 678 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Oceń tę pracę | Detale

  Na czym polega rola pośrednika mediów masowych między władzą a obywatelem? 
Opis: Przed pojawieniem się mediów masowych komunikowanie w kampanii ograniczało się do spotkań kandydata z wyborcami i uzależnione było od partii, która poprzez swą organizację prowadziła kampanię i informowała na kogo głosować.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-08-2012 Ściągnięć: 748
Oceń tę pracę | Detale

  Zarzadzanie kadrami w administracji panstwowej 
Opis: Sektor użyteczności publicznej jest ważnym elementem sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Sektor ten ze swoją specyfiką narzuca konieczność odmiennego sposobu zarządzania, gdyż inne są jego cele działania i pozycja na rynku.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-11-2012 Ściągnięć: 832
Oceń tę pracę | Detale

  Kształcenie ustawiczne jako sposób oddziaływań oświatowo-wychowawczych 
Opis: Kształcenie ustawiczne jako sposób oddziaływań oświatowo-wychowawczych przygotowujących ludzi dorosłych do globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 17-07-2012 Ściągnięć: 841 Oceny: 10.0 (1 Głos)
Strona WWW | Oceń tę pracę | DetaleWybierz stronę: 1 2 3 4   [ Następna strona >> ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved