Menu
Szukaj


Losowy kierunek
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomoweWyniki
Ankiety

Głosów 35443
Pomoc

Kategoria: Główna/Prace zaliczeniowe


Sortuj pliki według: Tytuł (A\D) Data (A\D) Oceny (A\D) Popularność (A\D)
Zawartość aktualnie sortowana według: Tytuły (od Z do A)


  Zarządzanie jakością w banku 
Opis: W instytucji bankowej głównym elementem procesu zarządzania jakością jest personel bankowy oferujący usługę i mający bezpośredni kontakt z klientem, natomiast w każdym innym przedsiębiorstwie jest to wyrób, który musi spełniać określone kryteria jakościowe.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 25-10-2012 Ściągnięć: 943
Oceń tę pracę | Detale

  Zarzadzanie kadrami w administracji panstwowej 
Opis: Sektor użyteczności publicznej jest ważnym elementem sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Sektor ten ze swoją specyfiką narzuca konieczność odmiennego sposobu zarządzania, gdyż inne są jego cele działania i pozycja na rynku.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 22-11-2012 Ściągnięć: 832
Oceń tę pracę | Detale

  Założenia filozoficzne pedagogiki 
Opis: Pedagogika istnieje od początku ludzkości. Człowiek zawsze musiał wychowywać dzieci i młodzież, zmieniały się tylko formy wychowania z rozwojem życia społecznego i kultury na przełomie wieków.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1782 Oceny: 7.0 (3 Głosów)
Oceń tę pracę | Detale

  Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
Opis: Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem zezwolenia, licencji, zgody w zakresie: prowadzenia giełdy, rynek pozagiełdowy, działalności maklerskiej oraz rachunku papierów wartościowych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1020
Oceń tę pracę | Detale

  Systemy motywowania w prawie pracy 
Opis: Przez motywację należy rozumieć w szczególności proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1841
Oceń tę pracę | Detale

  Style kierowania uwarunkowania psychospołeczne 
Opis: Funkcje procesu kierowania mogą być sprawowane różnie przez kierownika (przełożonego zespołu), zależnie od niego samego i sytuacji kierowania rozumianej jako dynamiczny układ interakcji i transformacji między nim a podwładnymi i sytuacją działania.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1338
Oceń tę pracę | Detale

  Rola organizacji międzynarodowych w procesie globalizacji 
Opis: Przedmiotem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę w procesie globalizacji odgrywają organizacje międzynarodowe?
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1954
Oceń tę pracę | Detale

  Reklama społeczna jako instrument socjotechniki 
Opis: Reklama społeczna jest instrumentem socjotechniki, ponieważ socjotechnika to ogół środków, metod, i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1286
Oceń tę pracę | Detale

  Realizacja zadań opiekuńczych w ,,Domu dziecka” 
Opis: Dom dziecka realizuje następujące zadania opiekuńczo – wychowawcze w zastępstwie rodziny wobec wychowanków;
- zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stworzenie warunków do nawiązania bliskich więzi osobowych i zaspokojenia potrzeb emocjonalnych,
- zaspokojenie potrzeb materialnych,
- zapewnienie warunków nauki własnej i zdobycia zawodu,
- rozwijanie zainteresowań i zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
- wdrażanie do życia społecznego,
- przygotowanie do życia w rodzinie własnej.
Wersja: pdf: 497 KB
Dodano: 21-05-2018 Ściągnięć: 73
Strona WWW | Oceń tę pracę | Detale

  Psychologiczne reguły wywierania wpływu Cialdiniego 
Opis: W tym referacie autor starał się wyjaśnić reguły wywierania wpływu Cialdiniego.
Wersja: pdf: 0 KB
Dodano: 21-09-2012 Ściągnięć: 1522
Oceń tę pracę | DetaleWybierz stronę: 1 2 3 4   [ Następna strona >> ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved