Menu
Szukaj


Losowy kierunek
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomoweWyniki
Ankiety

Głosów 35219
Pomoc
Zamówienia publiczne

Prawo 104 strony, 84 pozycje w bibliografii


Wstęp    4
Rozdział I.
Zakres obowiązywania ustawy.    7
1.1. Pojęcie prawne środków publicznych, dostawy, usługi i roboty budowlanej.    7
1.2. Wyłączenie ustawowe.    10
1.3. Zasady postępowania w systemie zamówień    17
1.3.1. Zasada równości i powszechności.    17
1.3.2. Zasada jawności i przejrzystości.    18
1.3.3. Zasada uczciwej konkurencji.    20
1.4. Preferencje krajowe przy udzielaniu zamówień publicznych.    22
1.5. Wykluczenie oferenta z postępowania.    24
Rozdział II.
Tryb udzielania zamówień publicznych.    28
3.1. Przetarg nieograniczony.    28
3.1.    Przetarg ograniczony    35
3.3. Przetarg dwustopniowy    41
3.4.    Negocjacje z zachowaniem konkurencji.    49
3.5. Zapytanie o cenę.    52
3.6.Zamówienia z wolnej ręki.    53
3.7. Szczególne zasady udzielania zamówień.    55
Rozdział III.
Urząd Zamówień Publicznych.    58
3.1. Struktura Urzędu Zamówień Publicznych.    58
3.2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i organy kontroli    61
3.3. Kontrola zamówień publicznych - postępowanie odwoławcze.    67
3.3.1. Protest    69
3.3.2. Odwołanie.    74
3.3.3. Skarga do sądu powszechnego.    77
Rozdział IV.
Odpowiedzialność zamawiającego.    81
4.1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.    81
4.1.1. Skład komisji przetargowej    86
4.2. Odpowiedzialność karna.    88
4.3. Rozwiązania wzmacniające walkę z korupcją    90
Zakończenie.    93
Literatura.    97
Wykaz cytowanej literatury.    97
Wykaz cytowanych aktów prawnych.    99
Wykaz cytowanych orzeczeń sądowych.    102
Wykaz innych źródeł    104
Wysłano dnia 13-05-2018 o godz. 12:31:51 przez prace
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
Pokrewne linki
· Więcej o Prawo
· Napisane przez prace


Najczęściej czytana praca z dziedziny Prawo:
Zagadnienia prawne obywatelstwa polskiego

Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved