Menu
Szukaj


Losowy kierunek
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

prace magisterskie
prace licencjackie
prace dyplomoweWyniki
Ankiety

Głosów 35438
Pomoc
Archiwum prac

Prace magisterskie - gotowe prace magisterskie: Wszystkie prace

PracekomentarzeodsłonWynikDataAkcje
· Metody zarządzania kapitałem obrotowym098302013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Metody przygotowania kursów internetowych090602013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Metody ograniczania ryzyka kredytowego np. Kredyt Banku0134102013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa0117102013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Menedżer i jego miejsce w firmie Tekturex093802013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Menedżer współczesny w organizacji na przykładzie PTC Sp. z o.o.0106702013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Stres w pracy policjantów. Analiza socjologiczna0291852013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Organizacja produkcji opakowań na przykladzie X0146102013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Działalność kredytowa banku w warunkach konkurencyjnego rynku086202013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Profilaktyka patologii społecznej0135302013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza dochodów i wydatków urzędu miasta X080102013-09-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zasady funkcjonowania i działalność urzędu gminy0123702013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Województwo jako organ samorządu terytorialnego075202013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola samorządu terytorialnego w realizowaniu zasad demokratycznego państwa081402013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Amortyzacja bilansowa i podatkowa – podobieństwa i różnice0207202013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wpływ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy0114702013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Działalność w zakresie kolportażu prasy079602013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Menadżer przyszłości097302013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Marketing w instytucji kulturalnej na przykładzie teatru Ateneum076402013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Marketing w działalności hotelarskiej0116702013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie X0244602013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza kosztów pracy w Zakładach Stolarki Budowlanej STOLBUD076602013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych077052013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Fundusze strukturalne091802013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· E-administracja w województwie mazowieckim095402013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Działalność kredytowa banku na przykładzie Kredyt Banku S.A.0106902013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie...0109302013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Controlling i audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa0132202013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Funkcjonowanie biur pośrednictwa nieruchomości0261002013-09-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Skuteczność reklamy i jej uwarunkowania085702013-09-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Terroryzm powietrzny. Bezpieczeństwo lotnicze0150152013-09-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Marketing sieciowy na przykładzie Amway078402013-09-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Marketing rynku samochodów osobowych086802013-09-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Marketing banków komercyjnych w Polsce na przykładzie mBanku096802013-09-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kształtowanie marki na przykładzie XXX S.A.085602013-09-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zarządzanie nieruchomością komercyjną na przykładzie X0181302013-09-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zawody na rynku nieruchomości0140902013-08-23Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Aspiracje życiowe młodzieży szkół średnich0149402013-08-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rozwój zawodowy młodzieży upośledzonej0103402013-08-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zasady wyposażenia hotelu091702013-08-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Sprawność fizyczna chłopców trenujących i nietrenujących piłkę nożną w gimnazjum0199752013-08-07Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Turystyka motorowa w Polsce np. klubów miłośników VW Garbusa0100852013-08-04Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Gospodarowanie zasobami ludzkimi na przykładzie PUP w Lubaniu098202013-08-04Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola rodziny zastępczej w procesie wychowania dziecka ulicy0142002013-06-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kulturotwórcza rola mediów w tworzeniu wspólnoty086702013-06-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Prasa codzienna i czasopisma po 1989 roku086102013-06-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Projekt rachunku kosztów jakości na przykładzie XXX0152602013-06-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Segmentacja rynku wybranych produktów w środowisku internautów0100202013-06-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Uwarunkowania lokalizacyjne zakładów usługowych np. DBL0112102013-06-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Polityka regionalna Unii Europejskiej092802013-06-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Magazynowanie i dystrybucja opon samochodowych, analiza możliwości usprawnienia0227102013-05-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Miejsce turystyki w strategii rozwoju gminy Kazimierz Dolny i gminy Nałęczów095502013-05-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Terroryzm a globalizacja0284952013-05-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bariery wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy0105932013-05-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Istota i pojęcie samorządu zawodowego092402013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Integracja z UE – szanse, wyzwania i zagrożenia dla polskiego rolnictwa095302013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Marka w strategii produktu przedsiębiorstwa088202013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Małżeńska wspólnota majątkowa0113452013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Gospodarka majątkiem i kapitałem obrotowym0122502013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Logistyka w gospodarce materiałowej0288702013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Związki marketingu i logistyki w firmie0173302013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Lobbing jako instrument oddziaływania na otoczenie polityczne0104102013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Istota i znaczenia lobbingu w Polsce i innych krajach0113302013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Leasing jako szczególna forma usług finansowych na przykładzie działalności BGŻ0114502013-05-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wynagrodzenia jako element systemu motywacyjnego pracowników0187552013-04-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Ustalanie wielkości i częstotliwości dostaw w planowaniu potrzeb materiałowych0321452013-04-11Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Leasing jako forma kredytowania inwestycji0161702013-04-09Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kształtowanie wizerunku firmy w Internecie na przykładzie firmy Nokia Poland0203802013-04-09Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne0101202013-04-09Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych0104902013-04-09Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola informatyki w logistyce, handlu i transporcie0106652013-04-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Uwarunkowania związane ze środowiskiem wykorzystywane przy wycenie nieruchomości0112302013-04-04Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Polska administracja morska po wejściu Polski do Unii Europejskiej0101502013-04-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Logistyczna obsługa klienta w okresie kryzysu0285452013-03-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bezpieczeństwo energetyczne Polski w UE0256552013-03-26Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza procedur formalno-prawnych związanych z przekształceniem spółdzielni091802013-03-11Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Islam w państwie demokratycznym na przykładzie państwa tureckiego084902013-03-11Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Agresja w opinii młodzieży gimnazjalnej0142802013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koszty uzyskania przychodu0360602013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koszty pracy jako sposób gospodarowania zasobami ludzkimi0816902013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koszty pracy a sposoby ich ewidencjonowania0320952013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koszty i korzyści przystapienia Polski do UE092702013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kontrakty terminowe i ich zastosowanie w zarzadzaniu ryzykiem inwestycyjnym0154202013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Konstytucja Unii Europejskiej082702013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Konsekwencje społeczno-polityczne przystąpienia Polski do NATO0115602013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Konkurencyjność w Unii Europejskiej w aspekcie funkcjonowania MSP097602013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Ambient jako nowa forma reklamy095102013-03-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Czynności materialno-techniczne w działaniach administracji0113602013-02-25Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Ocena wykorzystania Systemu Informatycznego w obszarze zarządzania logistycznego0183502013-02-25Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Działalność kredytowa Banku Credit Agricole w warunkach konkurencyjnego rynku096002013-02-25Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Przemoc w rodzinie0202702013-02-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Agresja w opinii młodzieży gimnazjalnej0139102013-02-11Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zagadnienia prawne obywatelstwa polskiego0429302013-02-11Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bezpieczeństwo gościa hotelowego0137202013-02-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola i zasady funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości0143852013-02-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Konkurencyjność Unii Europejskiej w strukturze gospodarki światowej0119302013-02-01Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Konkurencyjność produktu firmy Philpis096002013-02-01Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koncepcja władzy i rządu w polskiej myśli konserwatywnej088102013-02-01Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania jakościa w przedsiębiorstwie0191502013-02-01Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koncentracja sieci handlu detalicznego w Polsce0161802013-02-01Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Komitet Ekonomiczno-Społeczny w kształtowaniu EOG03138652013-02-01Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kierowanie konfliktami w organizacji0197802013-02-01Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Polski system katastralny0314352013-02-01Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Plan zarządzania nieruchomością mieszkalną położoną w Łodzi przy ul. X0136102013-01-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Finansowanie nieruchomości mieszkalnych w Polsce. Analiza tendencji0294802013-01-30Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zagrożenia i wypadki związane ze sportami hippicznymi095902013-01-29Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Strategie wejścia na rynek mebli skrzyniowych w Polsce0105352013-01-28Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu hipotecznego0239852013-01-24Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wycena nieruchomości0145202013-01-23Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wpływ kosztów na funkcjonowanie przewozów transportu samochodowego firmy EKD0114052013-01-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Karty płatnicze - instrument rozliczeń bezgotówkowych0294802013-01-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości0165802013-01-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie na przykładzie TP S.A.0114852013-01-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu się Unii Europejskiej098302013-01-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Karty płatnicze jako nowoczesny produkt bankowy0122352013-01-17Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kampanie społeczne w Polsce. Warunki skuteczności096302013-01-17Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza procesu pozyskiwania zawodu pośrednika nieruchomości074402013-01-17Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Specyfika diety dla sportowców i osób aktywnych fizycznie0154102013-01-15Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola pośrednika na przykładzie transakcji sprzedaży działki085902013-01-15Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Logistyczne system wymiany danych elektronicznych EDI0174102013-01-14Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Afryka Subsaharyjska w polityce Unii Europejskiej0181652013-01-11Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno-usługową położoną w Łodzi077702013-01-09Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rozwój agroturystyki na terenie południowej Polski na przykładzie gminy Solina0119352013-01-08Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza komparatywna procedur oceny zdolności kredytowej dla kredytów095652013-01-04Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Perspektywy rozwoju transportu samochodowego0408852013-01-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Dochody z gospodarowania nieruchomościami na wybranych przykładach093002013-01-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Etyka w reklamie0112352013-01-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Reklamowa kampania internetowa Zamku w Malborku076152012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola pracy zespołowej w zarządzaniu jakością0104802012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Internet jako efektywne narzędzie reklamy099802012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Internet jako narzędzie dotarcia do szerszej grupy klientów083932012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Instytucje Unii Europejskiej0119902012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Instrumenty rachunkowości zarządczej w kontrolingu finansowym0208902012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Instrumenty marketingowego oddziaływania077342012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiecie mikołowskim0656702012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Plan zarządzania nieruchomością mieszkalną położoną w Łodzi0102302012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Nieposłuszeństwo obywatelskie096602012-12-31Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Handel elektroniczny054514.22012-12-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Edukacja zdrowotna w przedszkolu0335202012-12-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Ocena działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych np. Commercial Union086502012-12-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola straży miejskiej w utrzymaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa0429202012-12-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie0633252012-12-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Oddziaływanie perswazji w przekazie medialnym na odbiorcę reklam telewizyjnych0210652012-12-19Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wpływ współczesnego życia kobiet na ich kończyny dolne0239802012-12-18Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koncepcje dywersyfikacji dostaw gazu do Polski0130552012-12-14Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Porównanie rynków nieruchomości wybranych krajów UE076502012-12-14Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zagadnienia prawno-podatkowe funkcjonowania szkół wyższych082602012-12-14Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Produkcja chmielu083202012-12-11Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Warszawski rynek usług hotelarskich0105302012-12-07Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wytwarzanych wyrobów w przemyśle spożyw.083102012-12-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Informacyjna rola sprawozdań finansowych w ocenie kondycji finansowej firmy0217302012-12-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Indywidualne systemy rozwoju pracowników na przykładzie Bosch096702012-12-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Historia i atrakcje turystyczne Neapolu097902012-12-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Head hunter - czym kuszą i ile jest warta lojalność pracownika092202012-12-06Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wizerunek polskich marek soft drinków084302012-11-30Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Międzynarodowy system walutowy0127902012-11-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Obowiązki pielęgniarki onkologicznej wynikające z praw pacjenta0341702012-11-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kody kreskowe w logistyce0409902012-11-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Poglądy menadżerów na rozpiętość kierowania087402012-11-26Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Karty płatnicze jednym z narzędzi bankowości elektronicznej095202012-11-23Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zarządzanie w administracji rządowej np. powiatowego inspektoratu nadzoru budow.0117902012-11-23Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Kształtowanie motywacji zachowań w nowoczesnej firmie0110602012-11-23Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Komputerowe wspomaganie systemów informacyjnych w logistyce0341332012-11-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wartość klienta nowego i lojalnego na podstawie Firmy Handlowo-Usługowej0102002012-11-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Informatyczne wspomaganie zarządzania zapasami0133902012-11-22Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Budżet gminy Potworów i środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej0154732012-11-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Globalna polityka cenowa - analiza i ocena na przykładzie TESCO0127702012-11-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Giełda Papierów Wartościowych - uczestnik rynku kapitałowego092802012-11-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w liceach0155102012-11-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wpływ logistyki na skuteczność i efektywność zarządzania w służbie zdrowia0250202012-11-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie skarżyskim0128802012-11-20Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Funkcje zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa PKS Garwolin0224552012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny0145902012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Funkcje ochronne a funkcje oszczędnościowe ubezpieczeń0109502012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Fundusze strukturalne Unii Europejskiej091202012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Franchising jako koncepcja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw0348002012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Formy zatrudnienia pracowników wyjeżdzających na kontrakty o prace do krajów UE0172102012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Formy pomocy rodzinom z problemem alkoholowym0179102012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Poszukiwanie efektywnej formy marketingu produktu073202012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Finansowanie zadań oświatowych na przykładzie powiatu X0273602012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw0276402012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Finansowanie inwestycji samorządowych0111502012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Ewidencja i analiza kosztów na przykładzie Społem0325102012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Euromarketing075102012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· E-learning w przedsiębiorstwie069702012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Działania organizacji pozarządowych w Polsce np. Amnesty International0108802012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Działalność kredytowa banku spółdzielczego np. BS w Białymstoku0140102012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Działalność kredytowa banku na podstawie BRE Banku0185602012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Dzialność Cukierniczej Spółdzielni Wiktoria i jej efekt ekonomiczny077602012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Działalność świetlicy socjoterapeutycznej0261902012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Decyzje w administracji0353702012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Czynniki wpływające na pozycje firmy w branży motoryzacyjnej0105502012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Czynnik ludzki w TQM087602012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· CRM - Zarządzanie relacjami z klientami0299402012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zmiany społeczno-gospodarcze w gminie Łomża085602012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Catering hotelowy na przykładzie hotelu X0107402012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Budowanie wizerunku firmy na podstawie Nokia Polska0238502012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej0429402012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Struktura i wielkość bezrobocia w lubelskim na tle ogólnego bezrobocia w Polsce0116142012-11-05Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bezrobocie kobiet w Polsce0127302012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Adaptacja Polaków w Wielkiej Brytanii089502012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce i krajach UE0185002012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Opodatkowanie gospodarstwa rolnego0201502012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bezpieczeństwo żywnościowe Polski094102012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza sprzedaży nowych samochodów ciężarowych0104102012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Baza noclegowa w dużych aglomeracjach miejskich np. Krakowa0101302012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Balanced Scorecard - Zrównoważona Karta Wyników0143302012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza pozycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych0215602012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza pozycji konkurencyjnej EFL na rynku leasingowym0103102012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza porównawcza podatków dochodowych w Polsce0125702012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza popytu na wybrane marki samochodów w Radomiu060702012-11-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rola promocji w marketingu jednostek samorządu terytorialnego0115102012-11-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza wyniku finansowego oraz kosztów np. Stowarzyszenia X0126702012-10-30Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza wskaźnikowa Nadleśnictwa091102012-10-30Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Erotyka w reklamie. Analiza na przykładzie reklam kosmetyków Axe0152202012-10-29Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Atrakcyjność turystyczna Mazowsza0179402012-10-29Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Mechanizmy integracyjne w sieci. Teoria i praktyka063002012-10-29Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza i ocena bazy noclegowo-gastronomicznej w Jantarze0104602012-10-29Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Upowszechnianie Corporate Social Responsibility przez organizacje międzynarodowe0285852012-10-24Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza systemowa rozwoju rynku usług hotelarskich w Polsce0145402012-10-24Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bankowe papiery wartościowe096002012-10-24Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza sektorowa rynku tytoniowego w Polsce0165602012-10-24Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza procesów zaopatrzenia i zarządzania zapasami Office Depot0183102012-10-24Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wykorzystanie autorytetów w reklamie telewizyjnej0125902012-10-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Motywowanie w sporcie0445602012-10-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Diagnoza warunków pracy w wybranych sektorach gospodarki079702012-10-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wpływ zabawy na rozwój emocjonalno - społeczny dziecka w wieku przedszkolnym0697402012-10-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Sekretariat narzędziem Public Relations na przykładzie firmy MZBK070902012-10-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Depozyty i ich rola w funkcjonowaniu banków np. Getin Banku0195102012-10-16Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Zjawisko alkoholizmu w rodzinie jako problem społeczny i jego wymiary0125402012-10-10Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Strategia marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych0114602012-10-10Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza pozycji konkurencyjnej EFL na rynku leasingowym073802012-10-10Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych0114402012-10-10Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Produkcja roślinna099002012-10-10Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Istota i charakter prawny członkostwa w spółdzielni085452012-10-10Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno-usługowa w Gdyni0101252012-10-09Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Outsourcing jako nowoczesna metoda zarządzania w firmie usługowej0478602012-10-09Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Agresja a gry komputerowe0186702012-10-03Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Puchar Klubowych Mistrzów Europy097802012-10-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Funkcjonowanie i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa Wienerberger na rynku070202012-10-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Rozwój społeczno-ekonomiczny samorządu terytorialnego np. gminy Tłuszcz0166802012-10-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na przykładzie woj. łódzkiego0110602012-10-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza strategiczna w procesie projektowania strategii066552012-10-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Ekoturystyka0134902012-10-02Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę narodową087202012-09-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza satysfakcji klienta w firmie X0499702012-09-27Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza popytu na wybrane marki samochodów w Radomiu075452012-09-21Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Analiza finansowa spółki akcyjnej na przykładzie Agencji ATAS0173502012-09-18Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Administracja publiczna XXI wieku0146902012-09-12Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych
· Funkcjonowania klubu piłkarskiego na przykładzie drużyn młodzieżowych0152252012-09-11Strona gotowa do druku Wyślij informację o tej pracy do znajomych[ Poprzednia strona | Następna strona ]


Proszę wybrać miesiąc który chcesz przejrzeć:


 
[ Wykaz archiwum prac ]
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved